Ένα εκπληκτικά εμπειρογνώμονα LED Bike Light

[Tom] μας έστειλε ένα σύνδεσμο σε αυτό το εξαιρετικά επαγγελματικά έργο. Ανέπτυξε ένα φως ποδηλάτου που είναι ένα φως Luxeon 540 lumen με μια προσαρμοσμένη υπόθεση. Το LED, ο φακός, καθώς και ο οδηγός αγοράστηκαν πρώτα. οτιδήποτε άλλο σχεδιάστηκε γύρω του. Το στυλ είναι συμπαγές καθώς και μεγάλη εμφάνιση. Μπορείτε να κατεβάσετε τα δεδομένα CAD στον ιστότοπο εάν θέλετε να κάνετε το δικό σας. Χρησιμοποιεί ένα Atmel AVR Attryly13 για να διαχειριστεί τη φωτεινότητα.

Back to top