Επαγγελματική κάρτα AVR Mobilated

Το EVIL MAD Scientist Laboratories έχει ενημερώσει τις κάρτες εξυπηρέτησης της κάρτας Server AVR στην έκδοση 1.1. Υποψιάζονται ότι οι τροποποιήσεις πιθανότατα θα τους κάνουν ακόμα πιο δημοφιλείς. Οι πίνακες δημιουργούνται για το atmegaxx8 νοικοκυριό μικροελεγκτών. Το κέντρο έχει ταυτοποιηθεί και οι 28 ακίδες ενώ είτε το τέλος έχει μια περιοχή πρωτοτύπων. Μια κεφαλίδα προγραμματισμού εντός του συστήματος παρέχεται ομοίως. Για τη νέα έκδοση, και οι δύο περιοχές πρωτοτύπων έχουν ενισχυθεί ώστε να ταιριάζουν στα πακέτα DIP14. Οι οπές για τον μικροελεγκτή είναι πλέον μεγαλύτερες για να εξασφαλίσουν ότι μπορούν να κρατήσουν μια υποδοχή ZIF. Τέλος, η ισχύς καθώς και τα ίχνη εδάφους έχουν επεκταθεί. Πάντα μας αρέσει η προσαρμοστικότητα αυτών των σανίδων, όπως αποδεικνύεται στο τένις για δύο έργα, καθώς και δεν μπορεί να βοηθήσει να αναρωτηθεί αν αυτές οι ενημερώσεις έγιναν για να διευκολύνουν ένα ακόμη έργο.

Back to top