Το Simple Midi Thru Box

[ARIS] έχει μάλλον μερικά gadgets midi που έχουν μόνο σε λιμάνια. Για να αλλάξετε μαζί πολλές συσκευές, οι σκλάβοι MIDI θα πρέπει να έχουν μια θύρα “Thru”. Αντί της αλυσίδας Daisy, μια πολύ καλύτερη υπηρεσία είναι να αναπτυχθεί ένα τετραγωνίδιο για να χωρίσει το σήμα από τον πλοίαρχο. Το στυλ κουτιού [ARIS] χρησιμοποιεί ένα OptoClouppler στην είσοδο, η οποία συνδέεται με 74hc14 hex αντιστροφής σκανδάλης Schmitt. Το σχηματικό δείχνει τρεις εξόδους, ωστόσο υπάρχει χώρος για την προσθήκη δύο ακόμη. Ένα χρήσιμο κομμάτι που έχει οριστεί μόνο για μια εργασία δύο ωρών.

Back to top