Εκλογικές νυχτερινές ολογραφίες

αντί για το κανονικό κεφάλι σε ένα παράθυρο ή οθόνη διαχωρισμού που χρησιμοποιείται κατά τη συνέντευξη των απομακρυσμένων επισκεπτών, [Wolf Blitzer] θα συνέντευξη 3D ολογογράμματα. Υποτίθεται ότι θα καταγράφουν κατά τρόπο που να επιτρέπει την προβολή 360 προβολών στη σκηνή με [λύκο]. Θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε ακριβώς πώς σχεδιάζουν να το τραβήξουν αυτό, αλλά η υποψία μας είναι ότι θα είναι παρόμοια με τις ζωντανές παραστάσεις του Gorillaz. Ελάτε μαζί μας μετά το διάλειμμα για να απολαύσετε ένα.

Back to top