Ακρυλικό Tumbler Lock

που συχνά εξηγεί ακριβώς πώς λειτουργεί ένα κλειδαριά μπορεί να είναι το πιο δύσκολο κομμάτι του Mentor κάποιος για το LockPicking. [Mike Gee] έχει δημιουργήσει μια ακρυλική κλειδαριά που μπορεί να είναι ακριβώς το εισιτήριο για αυτές τις καταστάσεις. Όλα τα κομμάτια κόβονται από την αφαίρεση ακρυλικού. Καθώς εισάγετε το κλειδί, μπορείτε να το δείτε να αυξήσετε τις τέσσερις καρφίτσες όσο και η γραμμή διάτμησης. Δηλώνει ότι θα πάρει απολύτως κάποια tweaking καθώς το συναρμολογείτε για να το βελτιώσετε ομαλά. Ενσωματωμένο παρακάτω είναι ένα βίντεο της κλειδαριάς που χρησιμοποιείται. Μπορείτε να ανακαλύψετε σχέδια για το thingiverse.

[Ευχαριστώ, Cnelson]

Back to top