Σχόλια 3D κινητήρα παιχνιδιού για το Wii Homebrew

[Punmaster] έγραψε να μας πει ότι μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο δημόσιο επίδειξη του έργου σχάσης. Είναι μια μηχανή παιχνιδιού Homebrew 3D για το Wii. Ελπίζει ότι θα κάνει την ανάπτυξη πολύ πιο εύκολη για άλλους ανθρώπους που θέλουν να μπουν στη σκηνή Wii hacking. Το έργο είχε αρχικά περιστραφεί από παρόμοια δουλειά που έκανε στοχευόμενο στο XNA για το 360. Αυτό είναι απλώς ένα demo για να δημιουργήσει ενδιαφέρον για το έργο και ελπίζουμε να λάβουν κάποια σχόλια ως προς το τι χρειάζεται για να κάνει μια πλήρη απελευθέρωση.

Back to top